Dagelijks vliegen mensen de wereld rond. Er zijn momenteel meer vliegtuigen dan dat er gestald kunnen worden op de grond. Dit betekend dat er constant vliegtuigen in de lucht moeten zijn. Deze markt is nog steeds sterk groeiend met de nieuwe ontwikkelingen van de grote vliegtuigbouwers  zoals Boeing(R) en Airbus(R). Vanwege de zeer strenge veiligheidsvoorschriften die gelden in de luchtvaartsector, worden er ook zeer hoge eisen gesteld aan toeleveringsbedrijven voor deze sector. Deze eisen zijn opgenomen in een eigen kwaliteitsnorm, AS 9100, voor deze sector. Door deze strenge eisen is een gedegen werkvoorbereiding van groot belang, wil men mee kunnen doen in deze zeer interessante markt. Niets mag aan het toeval over worden gelaten. Veel bedrijven vertrouwen dagelijks op de software oplossingen van ons om dit te bereiken, hierbij kunt u denken aan cadcam, simulatie en verificatie, toolmanagement en monitoring oplossingen. Soms als deeloplossing of als geïntegreerd geheel.

Edgecam integreert 4- en 5-assig simultaan frezen naadloos in de frees- en draai/frees-omgevingen, waarmee diverse meer-assige strategieën toegepast kunnen worden op de meest complexe machines en onderdelen. Ongeacht de toepassing: defensie, burgerluchtvaart of ruimtevaart, de luchtvaartindustrie eist onderdelen van hoge kwaliteit, nauwkeurig en aan de hand van standaarden geproduceerd. Tegelijkertijd veranderd de markt de manier waarop ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd wordt om kosten te verlagen en de omlooptijd van producten te verkorten. Onderdelen worden vaak uit lastig te verspanen materialen zoals titanium geproduceerd door middel van complexe operaties, waardoor kleine fouten erg kostbaar kunnen worden.

Een kort overzicht van de geavanceerde mogelijkheden van Edgecam:

  • Vereenvoudiging van programmeren – Edgecam vereenvoudigt het maken van NC-code voor alle toepassingen door krachtige freesstrategieën te bieden voor horizontale en verticale bewerkingscentra, met ingebouwde ondersteuning voor opspanzuilen en bewerkingen om een rotatieas.
  • Bewerken met hoge nauwkeurigheid – De krachtige 3-assige cycli worden aangevuld door een brede reeks 4- en 5-assige simultane cycli en zorgen samen voor een flexibel en efficiënt bewerkingsproces.
  • Intelligente voorfrees-cyclus – Deze cyclus berekent de meest efficiënte gereedschapsbaan voor elk gebied van het model en genereert trochoïdale of waveform-banen om te zware belasting van het gereedschap te voorkomen. De bewerking kan hiermee geoptimaliseerd worden doordat het gereedschap onder verbeterde snijcondities sneller kan verspanen.
  • Geavanceerde nabewerkingstrategieën – Deze strategieën bieden intelligente inloop- en verbindingsbewegingen voor diverse nabewerkingstechnieken. De contourfreescyclus is geschikt voor ondersnijdingen, wat bijzonder bruikbaar is in de luchtvaart- en auto-industrie. Door lollipop- en T-sleuffrezen te gebruiken, kan de cyclus snel en eenvoudig ondersnijdingen bewerken zonder dat het product of gereedschap gekanteld hoeft te worden. Ondersteuning voor 3D-geometrie biedt het beste resultaat in een enkele bewerkingsstap, wat handmatig nabewerken overbodig maakt.
  • Automatische feature-herkenning – De Edgecam Solid Machinist maakt gebruik van een tool die prismatische Solids inspecteert en freesbare gebieden automatisch herkent. Edgecam herkent kamers, eilanden en gat-features en kan aan de hand hiervan automatisch gereedschappen en bewerkingsstrategiën selecteren en toepassen.
  • Gegarandeerde data-integriteit – De Edgecam Solid Machinist leest naadloos vrijwel alle CAD-bestandsformaten in. Naast de grote namen als Autodesk Inventor®, Solid Edge®, SolidWorks®, Pro/Engineer®, Pro/Desktop®, SpaceClaim® en CATIA V5. Edgecam ondersteunt ook onafhankelijke formaten, waaronder IGES, DXF, VDA, Parasolid® en ACIS.
  • Volledige machinesimulatie – De Edgecam Simulator is een vast onderdeel van Edgecam en biedt volledige machinesimulatie, wat een realistisch beeld geeft van het bewerkingsproces en de gebruiker de mogelijheid geeft om de bewerkingen off-line te controleren en productie sneller op te starten.
  • Sneller programmeren – De Edgecam Strategy Manager brengt de tijd die nodig is voor programmeren sterk terug door de bewerkingskennis van de programmeur op te slaan en toepasbaar te maken in strategische bewerkingstemplates. Dankzij deze centraal beschikbare templates kunnen onderdelen van producten snel herkend en bewerkt worden, met verkorte programmeertijd en verhoogde consistentie als resultaat.

Om te helpen de optimale ROI te behalen zal ATS EdgeIT het bestaande productieproces bekijken en de gereedschappen aanbieden waarmee de mogelijkheden van Edgecam optimaal toegepast kunnen worden naar uw specifieke behoeften.