Seiki

Seiki Systems heeft meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling en de levering van CNC machinecommunicatie en NC-programma management software. Seiki DNC is een robuuste en betrouwbare oplossing voor een efficiënte communicatie met alle typen CNC machines. De onderstaande video geeft u een goed beeld van de mogelijkheden van Seiki.

Seiki DNC is leverbaar in twee versies om er voor te zorgen dat de functionaliteit aansluit op uw wensen.

Seiki Direct DNC

Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor die gebruikers die vanaf de machine toegang willen hebben tot hun CNC-programma’s op het netwerk maar geen dedicated PC of terminal bij de machine willen plaatsen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de machinebesturing als communicatie terminal. Dit kunnen we doen door de besturing te koppelen met een PC in het netwerk. Deze verbinding kan op twee manieren worden gerealiseerd.
De eerste is een PC in het netwerk te voorzien van een meervoudige seriële kaart en de machines direct te verbinden met deze PC zoals hieronder links te zien is.


De tweede mogelijkheid is het plaatsen van com-servers zoals hierboven aan de rechterkant is weergegeven. Dit zijn kleine kastjes die het seriële signaal van de machine omzetten naar een netwerk signaal. Op de PC worden deze com-servers geconfigureerd als virtuele poorten waardoor de software ze net zo behandeld alsof het echte com-poorten waren.

De voordelen van het gebruik van com-servers zijn:

  • Er wordt gebruik gemaakt van standaard UTP bekabeling
  • Communicatie kan over grotere afstand plaatsvinden
  • Veel minder bekabeling omdat de seriële oplossing iedere machine met de pc verbind. (ster netwerk)

Vervolgens wordt de Seiki DNC software geïnstalleerd op de pc. Met deze software is het mogelijk om gelijktijdig de communicatie met 32 CNC machines te verzorgen. Uw machine bedieners hoeven hiervoor niet naar de pc te lopen. Zij kunnen eenvoudig vanaf hun machine besturing de gewenste programma’s opvragen waarna de pc het programma verstuurd. Ook worden automatisch onderprogramma’s en gereedschap instellijsten via de seriële poort ingelezen. Eventueel aan de machine gewijzigde programma’s kunnen eenvoudig worden teruggestuurd naar de pc waar ze in een retour directory worden opgeslagen. Met de meegeleverde Seiki editor software kunnen de twee programma’s worden vergeleken en de juiste versie worden bewaard.  Alle mutaties worden automatisch in een log bestand vastgelegd.

Seiki Netwerk DNC

Dit systeem is speciaal ontwikkeld de veeleisende gebruiker die naast de CNC-communicatie ook het beheer van zowel de programma’s als de begeleidende documenten geregeld wil hebben.  Daarom is de DNC manager een belangrijk integraal deel van deze software oplossing.

De basis voor het systeem is een netwerkomgeving waarbij alle productie data centraal op een server is opgeslagen. In een eenvoudige op Windows gebaseerde mappenstructuur worden niet alleen de NC- programma’s opgeslagen maar alle voor een bewerking benodigde data, zoals opspan schetsen detailtekeningen, gereedschaplijsten en simulaties van het NC- programma. Deze set met informatie kan vanaf terminals in de productie worden bekeken waardoor de machine operator alle benodigde informatie tot zijn beschikking heeft. Afhankelijk van de aan hem toegekende rechten kan hij het programma ook wijzigen en eventueel terugsturen naar de server.

Het beheer wordt gedaan met de DNC manager vanuit de werkvoorbereiding. Hier bepaalt u met behulp van statussen welke producten zijn vrijgegeven voor productie en welke nog moeten worden getest en een eerste productcontrole moeten ondergaan. Daarnaast kunt u met een rechtenstructuur bepalen wie bevoegd is programma’s te wijzigen en wie ze vrij mag geven voor productie.

U beheert ook de rechtenstructuur die bepaald welke bevoegdheden individuele medewerkers hebben. U heeft 8 niveaus tot uw beschikking waarmee u regelt wie programma’s in de machine mag laden, eventueel mag wijzigen of bevoegd is om geblokkeerde programma’s toch vrij te geven voor productie. Om dit later ook aan te kunnen tonen worden alle mutaties automatisch gelogd. Zo beschikt u over een uitgebreide traceability waarmee u later aan kunt tonen met wel programma een product is gemaakt en door wie.

Voordelen van Netwerk DNC:

  • Alle productie data centraal opgeslagen, iedereen gebruikt dezelfde informatie
  • Overzichtelijk en eenvoudig van opzet en daardoor makkelijk te onderhouden
  • Volledig statusbeheer voor het vrijgeven van producten voor productie
  • Toekenning van rechten op 8 niveaus
  • Volledige traceability
  • Eenvoudig te koppelen aan ERP, PLM of PDM systemen

Wenst u informatie of een vrijblijvende demonstratie van Seiki? U kunt dit aanvragen via het  aanvraagformulier.