VERICUT optimalisatie

Verspaan werkstukken sneller, verbeter oppervlakte kwaliteit & reduceer gereedschapsslijtage zonder de gereedschapsbaan geometrie te veranderen.

VERICUT is een echt op kennis gebaseerd bewerkingssysteem. Door de simulatie kent VERICUT de exacte diepte, breedte en richting van iedere snede. En het weet exact hoeveel materiaal verwijderd wordt gedurende elke snede.Met deze kennis kunnen bewegingen verdeeld worden in kortere segmenten, elk met een eigen optimale voedingssnelheid. VERICUT genereerd op basis van deze kennis een nieuw NC-programma, identiek aan het originele programma maar met geoptimaliseerde voedingen.
VERICUT heeft 2 onafhankelijke modules voor het optimaliseren van voedingen: OptiPath en Force.

VERICUT’s optimalisatie modules passen automagisch de voedingssnelheden aan gebaseerd op de snijcondities om efficientere NC-programma’s te kunnen maken. Daarnaast zorgen geoptimaliseerde gereedschapsbanen voor een langere standtijd voor gereedschappen en een verbeterde oppervlakte kwalitiet.

OptiPath

OptiPath gebruikt standaard verspanings formules, de voedingen worden aangepast op basis van de door de gebruiker opgegeven verspaningsvolume, spaandikte en snijsnelheid.

Een instellingen venster vraagt om snijkant eigenschappen tijdens het simuleren van de bewerkingen. In essentie wordt extra intelligentie toegevoegd aan de snijkant. Alle instellingen worden per snijkant opgeslagen in een optimalisatie bibliotheek. De gegeven hoeven maar éénmalig opgegeven te worden. Elke keer dat dezelfde snijkant wordt gebruikt in hetzelfde materiaal kunnen de voedingssnelheden direct geoptimaliseerd worden.

OptiPath bevat ook een zogenaamde “learn mode” on volautomatisch de optimalisatie bibliotheek aan te maken. Voor elke snijkant zoekt OptiPath het maximale verspaningsvolume, spaandikte in een reeds gelopen en goed bevonden programma en gebruikt deze gevonden waarden als de optimalisatie instellingen voor de snijkant in het huidige materiaal.

Force

VERICUT Force gebruikt materiaal eigenschappen van het werkstuk en het gereedschap, plus snijkant geometrie en het door VERICUT gesimuleerde contact oppervlak om te voorspellen wat de belasting op de frees is en de spaandikte.

Gedetailleerde grafieken kunnen geanalyseerd worden om potentiele problemen met de spaandikte, krachten, spindelvermogen en moment. De software past vervolgens voedingssnelheden aan om binnen de gestelde krachten, spaandikte en machinevermogen te blijven. Force voorspelt de snijcondities met behulp van een gepatenteerde set van materiaal coefficenten die gebaseerd zijn op de afschuifsterkte van het werkstuk en de effecten van wrijving en temperatuur.

De materiaal gegevens worden verkregen door fysieke verspanings karakterisatie testen en is niet afhankelijk van het extrapoleren van resultaten van eindige elementen analyses.

Welke methode is het best?

Beide optimalisatie methoden genereren geoptimaliseerde voedingssnelheden om dezelfde voordelen te behalen: reductie in cyclustijden, betere oppervlakte kwaliteit, minder gereedschapsslijtage etc…
Force excelleert in moeilijk te bewerken materialen en complexe meer-assige bewerkingen. Als een materiaal is gekarakteriseerd kan het voor een breed spectrum van gereedschappen en machines gebruikt worden in toekomstige werkstukken.
Optipath maakt geen gebruik van een materiaal database en vertrouwd op de verspaningskennis van de gebruiker om de gewenste verspaningscondities te verkrijgen. Het is zeer effectief indien ideale verspaningscondities bekend zijn voor elk gereedschap, materiaal en machine.