Markten

Edgecam is een marktleidend CAD onafhankelijk CAM-systeem binnen vele industriesectoren.
Met behulp van Edgecam kunt u de binnen uw bedrijf aanwezige kennis en ervaring toepassen om het CAM-proces te versnellen en in verschillende richtingen te automatiseren. Dit is de manier om uw voorsprong op de concurrentie te behouden en te vergroten. Hieronder vindt u een overzicht van enkele belangrijke industrieën waarin Edgecam wereldwijd een marktleidende positie heeft.

Dagelijks vliegen mensen de wereld rond. Er zijn momenteel meer vliegtuigen dan dat er gestald kunnen worden op de grond. Dit betekend dat er constant vliegtuigen in de lucht moeten zijn. Deze markt is nog steeds sterk groeiend met de nieuwe ontwikkelingen van de grote vliegtuigbouwers  zoals Boeing(R) en Airbus(R). Vanwege de zeer strenge veiligheidsvoorschriften die gelden in de luchtvaartsector, worden er ook zeer hoge eisen gesteld aan toeleveringsbedrijven voor deze sector.

Lucht- & Ruimtevaart

De grootte en complexiteit van de auto-industrie biedt fabrikanten diverse uitdagingen. De noodzaak kosten te drukken en productiekwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd het bijhouden van de veranderingen in ontwerp en beschikbare gereedschappen maakt dat producenten constant hun efficiëntie en productiviteit moeten verbeteren om zo de concurrentie voor te blijven. Edgecam gebruikers hebben hun productiviteit met tot 48% toe zien nemen na het in gebruik nemen van de software voor NC programmeren. Edgecam is het enige CAM-systeem wat u nodig hebt in deze branche.

Automotive & Transport

Edgecam biedt onderwijsinstellingen een compleet pakket van fabricage-oplossingen, lopend van eenvoudig te gebruiken operatie voor het bewerken van prismatische vormen en complexere oppervlakken, tot meer-assig- en/of meervlaksbewerken. Alle aspecten van CAM programmeren worden binnen een enkel platform ondersteund. De flexibiliteit van Edgecam betekent dat het toegepast kan worden binnen elk project, of het nu breed en aan de oppervlakte blijft of diep op de materie in gaat.

Onderwijs

Of u mallen, stempels, prototypen of patronen produceert, Edgecam biedt krachtige productie-mogelijkheden die normaal gesproken alleen in duurdere CAM-system beschikbaar zijn. Het frezen van mallen en stempels vereist nauwkeurige gereedschapsbanen, volledige machinesimulatie en exacte nabewerkingsmogelijkheden voor complexe onderdelen. Met Edgecam krijgt u de beste prismatische bewerkingsmogelijkheden in de klasse, gecombineerd met krachtige 3D Solid en oppervlak-bewerkingsstrategieën.

Matrijzen

Toeleveranciers voor de olie- en gasindustrie komen steeds voor nieuwe uitdagingen te staan in de huidige olieverslindende wereld. De verwachte toename in vraag maakt het ontwikkelen, testen en gebruiken van nieuw en complexer gereedschap nodig om zoveel mogelijk olie uit bestaande velden te winnen. Ook worden er steeds nieuwe methoden gevonden om olie te winnen uit onconventionele bronnen. Uiteraard moeten de nieuwe onderdelen voor deze gereedschappen en methoden zo snel mogelijk geleverd worden, ondanks de compexer wordende vormen en materialen. Edgecam biedt de mogelijkheden deze uitdagingen aan te gaan zonder in te hoeven leveren op productiekwaliteit. Diverse grote namen in de olie- en gasindustrie maken gebruik van Edgecam om deze uitdagingen te lijf te gaan en onnodig verbruik van restmateriaal te verminderen.

Olie, Gas & Off-shore

Toeleveranciers merken de laatste tijd duidelijk dat de markt verandert. Het werk verdwijnt niet, maar verandert en komt vaak bij een nieuwe soort klanten vandaan. Grote series relatief eenvoudige producten worden steeds schaarser, en in plaats daarvan komen kleinere series van complexe producten, die bovendien zo snel mogelijk geleverd moeten worden. Orders die vroeger kleine aantallen bedroegen zijn de grote orders van tegenwoordig, en veel leveranciers nemen in toenemende mate enkelstuksproductie en prototypes aan. Dankzij de mogelijkheid snel complexe producten te programmeren en de ondersteuning voor een complete reeks van machineconfiguraties, biedt Edgecam tussenleveranciers de mogelijkheid om de uitdagingen op de huidige markt aan te gaan.

Toeleveranciers

Toeleveranciers merken de laatste tijd duidelijk dat de markt verandert. Het werk verdwijnt niet, maar.  verandert en komt vaak bij een nieuwe soort klanten vandaan. Grote series relatief eenvoudige producten worden steeds schaarser, en in plaats daarvan komen kleinere series van complexe producten, die bovendien zo snel mogelijk geleverd moeten worden. Orders die vroeger kleine aantallen bedroegen zijn de grote orders van tegenwoordig, en veel leveranciers nemen in toenemende mate enkelstuksproductie en prototypes aan. Dankzij de mogelijkheid snel complexe producten te programmeren en de ondersteuning voor een complete reeks van machineconfiguraties, biedt Edgecam tussenleveranciers de mogelijkheid om de uitdagingen op de huidige markt aan te gaan.

Medisch