Matrijzen

Of u mallen, stempels, prototypen of patronen produceert, Edgecam biedt krachtige productie-mogelijkheden die normaal gesproken alleen in duurdere CAM-systemen beschikbaar zijn. Het frezen van mallen en stempels vereist nauwkeurige gereedschapsbanen, volledige machinesimulatie en exacte nabewerkingsmogelijkheden voor complexe onderdelen. Met Edgecam krijgt u de beste prismatische bewerkingsmogelijkheden in de klasse, gecombineerd met krachtige 3D Solid en oppervlak-bewerkingsstrategieën.

Een kort overzicht van de geavanceerde mogelijkheden van Edgecam:

  • Hogesnelheidsbewerken – Edgecam optimaliseert cycli om zo de hoogst mogelijke bewerkingssnelheid te bieden voor kortere omlooptijden en een optimaal resultaat. Dankzij vloeiende verbindingsbewegingen tussen Z-niveaus en gebieden kan de machine constant op snelheid blijven.
  • Automatische feature-herkenning – De Edgecam Solid Machinist maakt gebruik van een tool die prismatische Solids inspecteert en freesbare gebieden automatisch herkent. Edgecam herkent kamers, eilanden en gat-features en kan aan de hand hiervan automatisch gereedschappen en bewerkingsstrategiën selecteren en toepassen.
  • Intelligente voorfrees-cyclus berekent de meest efficiënte gereedschapsbaan voor elk gebied van het model en genereert trochoïdale of waveform-banen om te zware belasting van het gereedschap te voorkomen. De bewerking kan hiermee geoptimaliseerd worden doordat het gereedschap onder verbeterde snijcondities sneller kan verspanen.
  • Flexibel Rest Voorbewerken maakt het mogelijk een cyclus opnieuw uit te voeren met een kleiner gereedschap, waarbij alleen het achtergebleven materiaal wegverspaand wordt, zonder onnodig lucht frezen.
  • Slim geavanceerd bewerken – Dankzij een uitgebreide set 3D-cycli die geoptimaliseerd zijn voor het snel genereren van nauwkeurige gereedschapsbanen voor alle soorten oppervlakken en 3D-modellen, bieden Edgecam’s geavanceerde bewerkingscycli optimale controle over de gereedschapsbanen, kortere cyclustijden en een hoger bewerkingsniveau.
  • Geavanceerde nabewerkingstrategieën bieden intelligente inloop- en verbindingsbewegingen voor diverse nabewerkingstechnieken. De contourfreescyclus is geschikt voor ondersnijdingen, wat bijzonder bruikbaar is in de luchtvaart- en auto-industrie. Door lollipop- en T-sleuffrezen te gebruiken, kan de cyclus snel en eenvoudig ondersnijdingen bewerken zonder dat het product of gereedschap gekanteld hoeft te worden. Ondersteuning voor 3D-geometrie biedt het beste resultaat in een enkele bewerkingsstap, wat handmatig nabewerken overbodig maakt.
  • Rest nabewerken biedt de gebruiker de mogelijkheid het grootste deel van een product met een groot gereedschap te bewerken, en vervolgens onbereikbare gebieden met een kleiner gereedschap af te werken voor kortere cyclustijden en een verbeterd oppervlak-resultaat.
  • Productieverhogende hulpprogramma’s – Edgecam biedt een aantal hulpprogramma’s die de productiviteit kunnen verhogen, waaronder nauwkeurige simulatie, een eenvoudige manier om postprocessors te programmeren, een uitgebreide gereedschapsbibliotheek, flexibele DNC-software en een online taak-beheer-systeem.
  • Gegarandeerde data-integriteit – De Edgecam Solid Machinist leest naadloos vrijwel alle CAD-bestandsformaten in. Naast de grote namen als Autodesk Inventor®, Solid Edge®, SolidWorks®, Pro/Engineer®, Pro/Desktop®, SpaceClaim® en CATIA V5. Edgecam ondersteunt ook onafhankelijke formaten, waaronder IGES, DXF, VDA, Parasolid® en ACIS.
  • Sneller programmeren – De Edgecam Strategy Manager brengt de tijd die nodig is voor programmeren sterk terug door de bewerkingskennis van de programmeur op te slaan en toepasbaar te maken in strategische bewerkingstemplates. Dankzij deze centraal beschikbare templates kunnen onderdelen van producten snel herkend en bewerkt worden, met verkorte programmeertijd en verhoogde consistentie als resultaat.

Om te helpen de optimale ROI te behalen zal ATS EdgeIT als reseller het bestaande productieproces bekijken en de gereedschappen aanbieden waarmee de mogelijkheden van Edgecam optimaal toegepast kunnen worden.