Solids based

EDGECAM is een solids based CAM pakket en is daardoor vooral erg geschikt voor het programmeren op 3D solids zoals STEP, Parasolid, ACIS en vele native formaten zoals die van:

 • Vero Designer
 • Autodesk Inventor
 • Catia V5
 • Creo parametric
 • Kompas
 • Visi
 • SolidWorks
 • Solid Edge
 • SpaceClaim
 • Siemens NX
 • JT Open
 • Part Modeler

Naast solids is het ook mogelijk om op draadmodel (bijvoorbeeld DXF of in EDGECAM zelf getekende draadmodellen) of op oppervlakken (bijvoorbeeld IGES) te programmeren.

Dankzij de mogelijkheid om Solids en andere ontwerpdata in te lezen vanuit alle grote CAD-systemen en de associatieve koppeling die in stand blijft kunnen 3D-modellen snel en efficiënt geprogrammeerd worden en kunnen ontwerpwijzigingen eenvoudig doorgevoerd worden in het CAM-programma. Edgecam registreert wijzigingen van het ingevoerde 3D-model en vertelt de gebruiker wat er gewijzigd is en welke geprogrammeerde cycli beïnvloed worden. Een herberekening van de gereedschapsbanen is dan alles wat benodigd is, de gebruiker hoeft dus niet opnieuw te beginnen met het programma. Ook programmeren op een zuil en complexe opspanmiddelen zijn mogelijk, naast verschillende typen nulpunstverschuiving.

Workflow interface

Workflow is gericht op het terugdringen van kosten, het verhogen van de kwaliteit van producten en het verkorten van de omlooptijd. EDGECAM is in staat het onderdeel te analyseren, delen ervan te isoleren voor bepaalde bewerkingsmethoden en de benodigde productiewijze te herkennen, wat het genereren van CNC-code versnelt.

De interface van EDGECAM maakt gebruik van een ribbon interface. Dankzij de eenvoud van de interface is de instap voor nieuwe gebruikers een laag.

Workflow in vijf stappen

 1. Bestand: Opgebouwd in de voor de meeste computergebruikers bekende stijl van Microsoft Office 2010 zodat het eenvoudig is bestanden en mappen te beheren.
 2. Voorbereiding: Stel dynamisch het nulpunt in voor de bewerking, voeg interactief uitgangsmateriaal en spanmiddelen toe en plaats de opspanning op de machine.
 3. Features: Dankzij Edgecam’s krachtige automatische feature-herkenning kunnen alle typen bewerkingsfeatures herkend en aangemaakt worden. Waar nodig kunnen optioneel ook handmatig nog features aangemaakt worden.
 4. Programmeren: Het planbord stelt een bewerkingsplan op waarvan de volgorde eenvoudig aan te passen is door de onderdelen naar boven of naar beneden te verslepen. Dit bewerkingsplan zal dan zelfstandig, door middel van Strategy Manager strategieën, de features proberen te bewerken. Optioneel is het mogelijk om handmatig features of andere geometrie nog te bewerken met de gewone bewerkingscycli.
 5. NC-code: Vervolgens worden de gegenereerde banen gesimuleerd ter controle op botsingen, foutieve sneden en overschrijdingen van de machinelimieten. Ook kunnen de gebruikte gereedschappen bekeken en gewijzigd worden voordat als laatste stap de NC-code weggeschreven wordt.

Deze 5 stappen zorgen voor een overzichtelijk en gestroomlijnde werkwijze.

Ruwdeel detectie

Ruwdeel bijwerken herberekent de actuele vorm van het uitgangsmateriaal, zodat de hierop volgende cycli veilig aan kunnen lopen en lucht frezen voorkomen wordt. Het uitgangsmateriaal kan in EDGECAM aangemaakt worden, maar ook aangeleverd worden vanuit CAD in het geval van complexere vormen zoals gietstukken en andere halffabricaten.

Automatisering

EDGECAM is in hoge mate te automatiseren door een 3-tal verschillende automatiseringstools. Door middel van deze 3 automatiseringstools kan EDGECAM in hoge mate geoptimaliseerd worden voor uw bewerkingsprocessen. Maar ook zonder deze automatiseringstools is EDGECAM veelzijdig en intuïtief genoeg om efficient te kunnen werken.

Strategy Manager

Middels Strategy Manager kan de gebruiker via een stroomdiagram vastleggen hoe een bepaalde bewerkingsfeature, zoals een gat of kamer, bewerkt moet gaan worden. De strategie kan vervolgens toegepast worden op gevonden bewerkingsfeatures waardoor deze automatisch geprogrammeerd kunnen worden.

PCI JavaScript

Alle handelingen die een gebruiker kan doen binnen EDGECAM kunnen middels JavaScript worden vastgelegd in zogenaamde PCI’s. Doormiddel van deze PCI’s kunnen veel voorkomende handelingen en bewerkingen gemakkelijk geautomatiseerd worden.

PDI Plugins

Plugins gaan een stap verder dan PCI’s en maken het mogelijk om onder andere eigen bewerkingscycli te ontwikkelen. Plugins worden geschreven in een .NET programmeeromgeving in bijvoorbeeld VB.NET of C#.