EDGECAM 3D Frezen

Intelligent bewerken direct vanuit CAD-data

Edgecam’s 3D-mogelijkheden bieden een complete oplossing voor het genereren van kwalitatief hoogwaardige en op botsingen gecontroleerde gereedschapsbanen zodat programmeurs zorgeloos en snel complexe producten en vlakken kunnen bewerken.

Edgecam biedt niet alleen snelle en efficiënte freesstrategieën voor prismatische onderdelen, maar ook krachtige mogelijkheden omlastige oppervlakken na te bewerken.

De features in het kort:

 • Één enkele bewerkingsomgeving
 • Volledige machine- en gereedschapsbaan-simulatie
 • Volledige botsingscontrole
 • Volledige controle over begrenzingen – binnen, buiten, contactpunt, …
 • Efficiënte verbindingsbewegingen voor korte cyclustijden
 • Bijgewerkt uitgangsmateriaal om lucht frezen te voorkomen

Industrieën waar regelmatig complexe 3D-vormen bewerkt worden, zoals de vliegtuigindustrie, prototyping, matrijzenmakers en R&D-afdelingen kunnen profiteren van de kracht van Edgecam’s 3D-bewerkingscycli. Edgecam biedt niet alleen snelle en efficiënte freesstrategieën voor prismatische onderdelen, maar in dezelfde interface ook krachtige mogelijkheden voor het nabewerken van lastige oppervlakken.

Dankzij een breed scala aan geavanceerde 3D-cycli die goed geschikt zijn voor het snel genereren van gereedschapsbanen voor alle oppervlakken en Solids levert Edgecam mogelijkheden om met volledige controle en korte cyclustijden te behalen zodat de efficiëntie van de bewerking zo hoog mogelijk ligt.

Edgecam is, in tegenstelling tot veel andere CAM-systemen, ‘CAD-onafhankelijk’ en kan de meest gebruikte CAD-formaten rechtstreeks inlezen. Dit betekent dat het omzetten van data naar een overdrachtsformaat niet noodzakelijk is en ontwerpwijzigingen direct overgenomen kunnen worden in het CAM-programma.

Edgecam leest rechtsreeks de volgende formaten in:

 • Autodesk Inventor, SpaceClaim, SolidEdge, SolidWorks, Pro/Engineer, Creo, Unigraphics en CATIA
 • IGES, DXF, VDA, Parasolid, STEP, en ACIS

Diverse 3D-cycli passen intelligente technologie toe in alle freescycli van Edgecam, afhankelijk van de gekozen cyclus en de geselecteerde geometrie.

Voorfrezen berekent een zo efficiënt mogelijke voorbewerking van het product. Hierbij wordt rekening gehouden met de vorm van het uitgangsmateriaal om veilig in te lopen en Waveform en Trochoidale opties bieden een gereedschapsvriendelijke baan zodat hogere standtijden en verspaningsvolumes behaald kunnen worden.

Waveform voorfrezen is superieur aan de traditionele voorfreesstrategieën waarbij de geometrie-baan met de ingestelde overlap naar binnen of naar buiten wordt geoffset en de snijsnelheid en voeding naar beneden moet worden bijgesteld om pieken in de gereedschapsbelasting bij inloop en in hoeken op te vangen. De gereedschapsbanen die door middel van Waveform voorfrezen worden gegenereerd worden berekend op basis van een constante gereedschapsbelasting, waardoor de gebruiker de snijsnelheid, voeding en snedediepte opnieuw kan bepalen. Dit maakt het mogelijk naast langere gereedschapsstandtijd door gelijkmatige belasting ook een groter verspaand volume te behalen.

Rest voorfrezen maakt het mogelijk met een tweede gereedschap de gebieden na te bewerken die een eerder gereedschap heeft laten staan, zonder dat alle cyclusinstellingen opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Dit biedt opties om efficiënter materiaal te verspanen met een groot gereedschap, terwijl een kleiner gereedschap later kleinere details kan bewerken.

Parallelfrezen, ook wel scannen genoemd, projecteert een zigzagpatroon op een vloeiend oppervlak voor een nabewerking. Eventueel kan door toevoeging van een snedeopdeling ook voorbewerkt worden.

Contourfrezen is niet alleen geschikt voor 2,5D-bewerkingen maar bieden ook voor complexere 3D-vormen mogelijkheden een nauwkeurig eindresultaat te verkrijgen. Het te bewerken contour wordt op verschillende Z-sneden gevolgd. Eventueel kan een damhoogte ingesteld worden waarbinnen het oppervlak bewerkt moet worden, wat ervoor zorgt dat extra tussenliggende sneden geprojecteerd worden. Bijna horizontale gebieden kunnen binnen dezelfde cyclus met een aparte strategie nabewerkt worden voor een overzichtelijk CAM-programma.

Projectiecycli maken het mogelijk een eenvoudige bewerking in een plat vlak op een complex vlak te projecteren om zo tekst en logo’s te graveren of een bepaald freespatroon te behalen.

Constante ruwheid nafrezen biedt een intelligente cyclus om lastige vormen binnen de gewenste specificaties te bewerken. Daarnaast kunnen inwendige randjes nauwkeurig bewerkt worden met de potlood- en rest nabewerkcycli.

Vlakke Gebieden Nafrezen kan automatisch alle horizontale vlakken bewerken met een hoekfrees.

Met toevoeging van de 5-assig simultane module kunnen 3-assige banen met een paar muisklikken omgezet worden naar geavanceerde 5-assige bewerkingen voor betere snijcondities en stabielere gereedschappen.

De 3D machinesimulatie biedt een volledige kinematische simulatie van alle machineonderdelen zodat de complete bewerking buiten de machine gecontroleerd kan worden en detecteert bovendien botsingen tussen het gereedschap, uitgangsmateriaal, klemmen, houders en machineonderdelen, resulterend in:

 • Het voorkomen van dure botsingen
 • Een optimaal bewerkingsproces
 • Minder dure insteltijd
 • Kortere cyclustijden

Bovendien bestaat de mogelijkheid het resultaat te vergelijken met de ingevoerde Solid om zeker te zijn dat het gewenste resultaat van de machine komt.

Wenst u informatie of een vrijblijvende demonstratie van Edgecam? U kunt dit aanvragen via het  aanvraagformulier.