Productiedraaien op 2-assige tot multitask-machines

Edgecam draaien biedt ondersteuning voor vrijwel alle configuraties draaimachines, van 2-assige machines tot multi-turret subspil machines met aangedreven gereedschap. Voor mill/turn-machines worden alle bewerkingen, van de draaicycli tot de frees-bewerkingen met C, Y en B-as, in dezelfde omgeving geprogrammeerd voor flexibel en efficiënt bewerken.

De features in het kort:

 • Vergroot het gebruik van de machine
 • Verkort de programmeertijd
 • Verkort de cyclustijd
 • Voorkom programmeerfouten en verminder afkeur
 • Verkort de insteltijd met behulp van de grafische machinesimulatie
 • Voorkom botsingen en kostbare schade aan de machine
 • Volledige ondersteuning voor machinecycli
 • Verminder de gereedschap-voorraad

Edgecam genereert geavanceerde voor- en nadraaicycli en ondersteunt vlakken, kotteren en boren in zowel machinecyclus als uitgeschreven code. Voor de berekening van de gereedschapsbaan wordt de vorm van zowel het gereedschap als de houder meegenomen om botsingen te voorkomen en het aanwezige materiaal om lucht snijden te voorkomen. In de opbouw van de gebruikersinterface en de software is uit gegaan van zo kort mogelijke cyclustijden en gebruiksgemak. Edgecam ondersteunt Sandvik Coromant Wiper-snijplaten voor draaigereedschappen zodat deze productiviteitverhogende snijplaten efficiënt en betrouwbaar ingezet kunnen worden.

Ruwdeel bijwerken herberekent de actuele vorm van het uitgangsmateriaal, zodat de hierop volgende cycli veilig aan kunnen lopen en lucht verspanen voorkomen wordt. Het uitgangsmateriaal kan in Edgecam aangemaakt worden, maar ook aangeleverd worden vanuit CAD in het geval van complexere vormen zoals gietstukken en andere halffabricaten. Het bijwerken van het ruwdeel wordt voor alle bewerkingen ondersteund, van 2-assig draaien tot simultane CYB-bewerkingen op hoofd- of subspil. Ook het overnemen van het product naar de subspil wordt uitgevoerd met het ruwdeel zoals dat er op dat moment op de machine ook uit zou zien. Deze mogelijkheden zorgen niet alleen voor 100% efficiente programma’s, maar ook voor meer overzicht bij het programmeren van dit soort complexe machines.

Botsingsdetectie en simulatie is noodzakelijk op complexe machines, niet alleen tussen het gereedschap en het ruwdeel, maar ook tussen de overige gereedschappen op de turrets en machineonderdelen. In de meeste draaimachines is relatief weinig ruimte waardoor het risico op botsingen aanzienlijk is, bijvoorbeeld als een kotterbaar flink verder uit de turret steekt dan de voordraaibeitel waar op dat moment mee verspaand wordt. Edgecam neemt de vorm van het gereedschap, maar ook die van (capto)houders, verlengstukken, miniturrets en al dan niet programmeerbare ondersteuningen mee in de botsingscontrole.

Spaanbreken en -evacuatie is belangrijk bij binnendraaien, waar spaanopbouw voor beschadiging of gereedschapsbreuk kan zorgen. Edgecam biedt binnen de cyclus de mogelijkheid het gereedschap na een ingesteld aantal sneden terug te trekken naar een vrijlooppunt om de de spanen te kunnen verwijderen.

Subspindel en meerdere turrets worden volledig ondersteund:

 • Bar-pull
 • Stafaanvoer
 • Productovername en terugbrengen
 • Gebruik van de subspil als ondersteuning
 • Gebalanceerd draaien
 • Z-achterloop om efficiënter materiaal te verspanen
 • Gespiegeld draaien
 • Turret-synchronisatie en simulatie

Cyclus-mogelijkheden

Toegiften op individuele elementen in de draaicycli van Edgecam bieden een toegift per element van het geselecteerde contour, om op verschillende vlakken materiaal te laten staan. Deze mogelijkheid is praktisch als bepaalde delen nauwkeurig nagedraaid moeten worden of als er juist materiaal moet blijven staan voor nabewerking op een andere machine. De meeste systemen op de markt bieden alleen de mogelijkheid een toegift op het volledige contour te laten staan.

Hoeken breken biedt de mogelijkheid scherpe randen aan het product af te bramen, ronden of schuinen zonder dat deze geometrie in de Solid getekend hoeft te zijn. Dit voorkomt de noodzaak contact op te nemen met de klant voor een aangepast 3D-model of extra werk voor de tekenkamer.

Omlaag snijden voorkomt situaties waar het gereedschap bij het nadraaien langs het product inefficiënt snijdend omhoog getrokken wordt voor een beter eindresultaat en langere gereedschapslevensduur.

Kanteelvormig steken maakt het mogelijk groefsteekbeitels altijd in het midden te belasten door eerste volledige sneden te maken en daarna de overgebleven ringen met het hart van de snijplaat weg te draaien. Traditionele cycli zorgen voor een ongelijke belasting van het gereedschap.

Voordraaien opsplitsen in kleinere delen maakt het mogelijk lange onderdelen zo stabiel mogelijk te bewerken. Edgecam bewerkt een product eerst volledig tot een opgegeven Z-niveau en gaat daarna pas verder in de richting van het einde van het product.

Voordraaien met variabele snedediepte voorkomt dat de voordraaibeitel door constante belasting op een vaste diepte inslijt. Edgecam kan schuin uitlopen om zo een variabele belasting te genereren en de volgende snede een rechte bewerking programmeren, met behoud van het geselecteerde contour.