Of het nu 3-, 4- of 5-assig frezen betreft op verschillende machineconfiguraties, 2.5D of 3D, EDGECAM kan het allemaal.

Vlakfrezen genereert een serie rechte sneden in een horizontaal vlak.

Op basis van de vorm van het te frezen gebied wordt luchtfrezen vermeden en in het geval van geoptimaliseerd frezen zal standaard een vloeiende verbindingsbeweging ingevoegd worden voor soepelere bewerking en een gelijkmatigere gereedschapsbelasting.

De gat-cyclus bevat alle bewerkingen voor gaten, waaronder boren, spaanbreken, tappen en ruimen. Ook trekkend kotteren behoort tot de mogelijkheden. Diepte, verzinking en draad wordt waar aanwezig in de Solid automatisch herkend en verschillende optimalisatieopties zorgen voor een logische bewerkingsvolgorde.

Voorfrezen berekent op basis van een gekozen strategie (zigzag, concentrisch, spiraalvormig of waveform) een zo efficiënt mogelijke voorbewerking van het product. Hierbij wordt rekening gehouden met de vorm van het uitgangsmateriaal om veilig in te lopen. Edgecam herkent prismatische vormen en kan zo (delen van) de gereedschapsbaan in onderprogramma’s onderbrengen om de lengte van de NC-code te beperken.
Het Waveform voorfrezen is superieur aan de traditionele voorfreesstrategieën. In traditionele voorfreesstrategieën wordt de geometrie-baan met de ingestelde overlap naar binnen of naar buiten ge-offset en zal de snelheid en voeding naar beneden moeten worden bijgesteld om pieken in de gereedschapsbelasting bij inloop en in hoeken op te vangen.

Links wordt gefreesd met een overlap van 20%, dit resulteert in een aangrjpingshoek van ongeveer 50°. Maar zodra de frees in een hoek komt zal de aangrijping omhoog schieten tot ongeveer 140° wat onherroepelijk resulteert in een gebroken gereedschap. Als het gereedschap hier niet breekt is de gebruikte voeding lager geweest dan mogelijk was.
Rechts wordt het waveform frezen geïllustreerd, ditmaal met een 50% overlap, bij een binnenbocht zal de aangrijpingshoek toenemen, EDGECAM corrigeert dat door automatisch de overlap iets te reduceren om de aangrijpingshoek constant te houden. Bij een buitenbocht werkt het precies andersom, de overlap wordt iets vergroot om te voorkomen dat de aangrijpingshoek kleiner wordt.

De gereedschapsbanen die door middel van Waveform voorfrezen worden gegenereerd worden berekend op basis van een constante aangrijpingshoek, waardoor de gebruiker de snijsnelheid, voeding en snedediepte maximaal kan toepassen. Door de constante aangrijping zullen er minder trillingen optreden wat de standtijd van het gereedschap, oppervlakte kwaliteit van het product en cyclustijden ten goede komen. Daarnaast zal ook de machine minder slijtage vertonen. Kortom, een win win situatie.

Draadfrezen is een populaire techniek om hele grote schroefdraad te maken, bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie, maar wordt ook veel toegepast bij juist kleine draadafmetingen waar een gebroken tap een grote kostenpost op kan leveren.
De draadfreescyclus bepaalt efficiënte en veilige inloopbewegingen en kan ook draad in verschillende stappen snijden.

4- en 5-assig meervlaksbewerken is mogelijk door een combinatie van A-, B- en C-assen aan te sturen. Er wordt rekening gehouden met een instelbare veiligheidsafstand en de indexatie gebeurt naar eenvoudig aan te maken nulpunten/werkvlakken. Sinds EDGECAM 2014R2 is het aanmaken van werkvlakken zelfs nog gemakkelijker geworden:

Ook gebruik van een Haakse kop is mogelijk in EDGECAM. De vorm en eigenschappen van het gereedschap en de houder worden in de gereedschapsdatabase opgeslagen voor hergebruik, compleet met, op het gekozen materiaal gebaseerde, aanbevolen voedingen en toerentallen.

Instelbladen met daarin een gereedschapslijst en de geprogrammeerde bewerkingen worden automatisch gegenereerd, aangevuld met productspecifieke informatie als cyclustijden en informatie over het materiaal en de opspanning. Deze informatie is direct via het netwerk bedrijfsbreed beschikbaar en wordt automatisch bijgewerkt op het moment dat nieuwe NC-code uitgevoerd wordt. Deze module is inbegrepen in alle Edgecam-licenties.

Meerassig simultaanfrezen

Edgecam biedt naadloze integratie van 4- en 5-assige simultane bewerkingen in haar frees- en draai/frees-omgevingen zodat diverse snijstrategieën toegepast kunnen worden op de meest complexe producten. Deze strategieën kunnen toegepast worden op zowel Solids als op oppervlakken.

De features in het kort:

 • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke interface
 • Ideaal voor polaire bewerking van onderdelen voor de auto- en vliegtuigindustrie
 • Diverse geavanceerde opties voor volledige controle over het gereedschap
 • Volledige machinesimulatie om de geprogrammeerde banen visueel te controleren

Edgecam biedt bovendien een aantal eenvoudig te gebruiken operaties om met enkele klikken cycli te programmeren die later indien gewenst grondiger aangepast kunnen worden:

 • SWARF-frezen voor het bewerken van schuin weglopende wanden
 • 5-assig nabewerken over meerdere vlakken met controle over kanteling van het gereedschap
 • 5-assig profielfrezen voor afbramen en nabewerken van sleuven
 • Volledige ondersteuning voor alle gangbare gereedschapsvormen inclusief lollipopfrezen
 • Eenvoudig te gebruiken strategieën maximaliseren productiviteit en kwaliteit

De introductie in simultaanfrezen is eenvoudig gemaakt met een conversiecyclus van 3- naar 5-assige banen en de volledige machinesimulatie geeft de gebruiker de gemoedsrust dat de geprogrammeerde banen correct zijn.

De 4-assige strategieën zijn ideaal voor polair bewerken van onderdelen voor de auto- en vliegtuigindustrie, zoals nokkenassen en bladen, maar ook voor het maken van producten voor de olie- en gasindustrie.

4- en 5-assige simultaan bewerken biedt belangrijke voordelen tegenover 3-assig frezen:

 • Verkort de cyclustijd door complexe producten in een enkele opspanning of indexatie te bewerken. Omdat het niet meer nodig is het product om te spannen kan bovendien een hogere nauwkeurigheid behaald worden.
 • Verbeterde oppervlaktekwaliteit en gereedschapslevensduur omdat het gereedschap zo gekanteld kan worden ten opzichte van het te bewerken oppervlak dat het optimale contactpunt behouden wordt.
 • Ondersnijdingen en diepe kamers worden beter bereikbaar door het kantelen van het gereedschap, en vaak kan ook korter gereedschap gebruikt worden
 • Het aantal opspanningen kan teruggebracht worden omdat het gereedschap het product van alle kanten kan benaderen.

5-assig bewerken is standaard geworden binnen alle productieomgevingen dankzij het betaalbaar worden van hi-tech machines en de toegenomen vraag naar complexe onderdelen.

3-assige banen omzetten naar 5-assige banen omzetten is mogelijk door het kantelen van bestaande gereedschapsbanen zodat korter gereedschap toegepast kan worden zonder dat de houder in contact kan komen met het product of de klem.

Controle over de gereedschapsbanen is erg belangrijk bij simultaanfrezen omdat het bewerken van een klein gebied voor grote bewegingen van machineonderdelen kan zorgen. Deze bewegingen kunnen schade veroorzaken aan de machine indien ze snel uitgevoerd worden en mogelijke botsingen slecht zichtbaar zijn. Edgecam biedt zowel volledige botsingscontrole tussen gereedschap, houder, materiaal, klemmen en machineonderdelen als de mogelijkheid de snijsnelheid te compenseren voor relatief langzamer uitgevoerde grote bewegingen.

Barrelmill gereedschappen

Binnen het EDGECAM simultaanfrezen is het ook mogelijk om gebruikt te maken van zogenaamde barreltools: