Workflow

Meer dan 1000 engineers vanuit de hele wereld hebben twee webinars voor de lancering van de nieuwe Workflow-interface bijgewoond. Ontwikkeld met als doel productiekosten terug te dingen, kwaliteit te verhogen en kortere omlooptijden te verkrijgen, maakt de nieuwe Edgecam-interface het programmeren van prismatische onderdelen minutenwerk.

Versnelde generatie van CNC-code

Edgecam WorkFlow is marktleidende software specifiek gericht op het terugdringen van kosten, het verhogen van de kwaliteit van producten en het verkorten van de omlooptijd. Workflow is in staat het onderdeel te analyseren, delen ervan te isoleren voor bepaalde bewerkingsmethoden en de benodigde productiewijze te herkennen, wat het genereren van CNC-code versnelt.

Workflow verkort de tijd nodig voor het programmeren van een onderdeel dankzij de eenvoud van de interface en maakt hiermee ook de instap voor nieuwe gebruikers een stuk lager.

Workflow in vijf stappen

  1. Bestand: Opgebouwd in de voor de meeste computergebruikers bekende stijl van Microsoft Office 2010 zodat het eenvoudig is bestanden en mappen te beheren.
  2. Voorbereiding: Stel dynamisch het nulpunt in voor de bewerking, voeg interactief passend uitgangsmateriaal en opspanmiddelen toe en plaats de opspanning op de machine.
  3. Features: Dankzij Edgecam’s krachtige automatische feature-herkenning kunnen alle typen bewerkingsfeatures herkend en aangemaakt worden.
  4. Programmeren: Het planbord stelt een bewerkingsplan voor waarvan de volgorde eenvoudig aan te passen is door de onderdelen naar boven of naar beneden te verslepen.
  5. NC-code: Vervolgens worden de gegenereerde banen gesimuleerd ter controle op botsingen, verkeerde snedes en overschrijding van de machinelimieten. Ook kunnen de gebruikte gereedschappen bekeken en gewijzigd worden voordat als laatste stap de NC-code weggeschreven wordt.

Eenvoudige functies voor het toevoegen van productiegegevens

Het uitlijnen en positioneren van het onderdeel

Deze stap gebeurt volledig automatisch op basis van de door de gebruiker gewenste instellingen. In veel CAM-pakketten moet de gebruiker zelf deze handelingen uitvoegen.

Bewerkingsmethode en beschikbare gereedschappen

De gebruiker krijgt een lijst van geschikte gereedschappen aangeboden op basis van de vormen in het onderdeel, waarbij rekening wordt gehouden met het bereik van de machine.

Een ruwdeel invoegen

Op basis van de afmetingen van het te programmeren onderdeel worden ruwdelen uit een database aangeboden of kan de gebruiker een standaardvorm aanmaken. Ook complexe vormen, zoals gietstukken, kunnen met een eenvoudige functie ingevoerd worden.

Opspanmiddelen invoegen

Het is mogelijk met enkele klikken eigen opspanmiddelen, waaronder klemmen, drieklauwen en kikkers, toe te passen met behlp van de fixture manager.

Werken met strategieën om sneller te programmeren

De Edgecam-engineers stellen via de strategieën bewerkingsmethoden voor op basis van de afmetingen en vorm van de gevonden features. Deze processen worden gebruikt om op een snelle manier gereedschapsbanen te berekenen, terwijl de gebruiker volledige controle houdt door de mogelijkheid de gegenereerde banen te wijzigen. Met de optionele module Edgecam Strategy Manager kunnen de strategieën bovendien aangepast worden naar specifieke eisen en gelijk getrokken worden met het gewenste productieproces zodat aanpassen helemaal niet meer nodig is.

Wenst u informatie of een vrijblijvende demonstratie van Edgecam? U kunt dit aanvragen via het  aanvraagformulier.