Mei 2013 – Edgecam viert haar 30ste verjaardag, en is vandaag de dag nog steeds even revolutionair als dat het toen was, gelanceerd in samenwerking met de Surrey University. De eerste versie werd gelanceerd in de begin jaren 80. Toen Windows 95 gelanceerd werd veranderde de naam naar Edgecam.

Pathtrace, de ontwikkelaar en eerste eigenaar, is opgericht in 1983. Het op Windows gebaseerde Edgecam is voortgekomen uit de op DOS gebaseerde PMS (Pathtrace Manufacturing System) en PAMS (Pathtrace Advanced Manufacturing System).

De huidige directeur van Edgecam, Raf Lobato, zegt: “De eerste release van Edgecam in 1995 bracht een op DOS gebaseerde interface met tekstuele ingaven en veranderde dat in een Windows vormgeving met iconen.”

In deze beginjaren was Edgecam een CAD/CAM systeem welke zich richtte op draadmodellen en oppervlakken. Maar onder invloed van de ontwikkelingen van Mechanical Desktop en Pro Engineer, en later SolidWorks, SolidEdge en Inventor kwamen er steeds meer betaalbare Solidmodeling pakketten op de markt. In plaats van één enkele Solid kernel te ondersteunen is besloten om alle grote kernels beschikbaar in 1999 te ondersteunen. “Hierdoor was er geen conversie nodig van de CAD data,” aldus Raf Lobato. Tot op de dag van vandaag zijn er vele andere systemen die problemen ondervinden in het overbrengen van CAD data via een onafhankelijk format zoals IGES. Edgecam accepteert alle typen zonder verlies van data.

Edgecam gebruikt de op solids gebaseerde technologie, omdat dat de richting is waarop alle CAD systemen gaan. Wij verwachten dat mettertijd iedereen omschakelt van draadmodellen en oppervlakken naar solids welke de model integriteit waarborgen. Met solids kunnen CAD modellen sneller en nauwkeuriger getekend worden voor vele doeleinden, zoals visualisatie, CAM en analyse.

De huidige versie van Edgecam bevat onder andere het revolutionaire Strategie Manager en Waveform frezen. Daarnaast wordt een nieuw opstartscherm, dit wordt de Workflow genoemd, geïntroduceerd in de nieuwste versie van Edgecam, versie 2013R2. In deze Workflow worden alle bewerkingsparameters overzichtelijk ingegeven zoals nulpunten, materiaal, model en machine. Strategie Manager was het eerste flexibele “knowledge based” bewerkingssysteem, waardoor gebruikers gemakkelijk bewerkingskennis kunnen opslaan en hergebruiken. Waveform frezen, maximaliseert de verspaningssnelheid terwijl de slijtage van het gereedschap en de spindel tot een minimum wordt beperkt. Door gereedschapsfabrikanten is het Waveform frezen al omschreven als “Grensverleggend op het gebied van frezen“.

Raf Lobato verteld dat in 1995 de filosofie achter de naam Edgecam was dat de software met de overgang van DOS naar Windows “leading edge” was en nog altijd is.

Pathtrace is altijd “leading edge” geweest. In de begin jaren 80 waren de meeste CAM systemen ontworpen voor zware mainframe computers, toen de eerste generatie PC’s hun intrede deden zag Pathtrace direct dat dit de toekomst zou gaan worden en ontwikkelde PMS voor de toen populaire Commodore Pet. In 1988 werd PAMS ontwikkeld voor de toen opkomende IBM PC markt. De oude PMS werkte met commandline parameters waarbij de gebruiker commando’s moesten ingeven met het toetsenbord. PAMS gaf de gebruikers al de mogelijkheid om uit scherm menu’s te selecteren al was dit nog wel middels het toetsenbord.

Widenhorn Edgecam reseller van het eerste moment

Al 30 jaar “leading edge” en vandaag de dag is Edgecam dat nog steeds. Edgecam wordt gebruikt in 26 landen met meer dan 100 directe personeelsleden en 52 resellers verspreid over de wereld. Het bedrijf is in 2006 deel geworden van Planit welke op zijn beurt in 2011 overgenomen is door Vero Software. Widenhorn was in 1983 een van de eerste resellers in de wereld en heeft deze leidende positie 30 jaar later nog steeds in handen. Als reseller staat Widenhorn in de wereldwijde top 3. Dit geeft Widenhorn de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, zodat deze leidende positie ook de komende 30 jaar vastgehouden kan worden.

Artikel uit Pathnews 1989 over Widenhorn