De snelle ontwikkeling binnen Edgecam workflow wordt goed zichtbaar met meer dan 50 nieuwe en verbeterde functionaliteiten in Edgecam 2015R1

Waveform draaien, meerdere opspanningen, verbeteringen in de Ribbon en de rest van de interface, draaderodeer ondersteuning in de workflow interface. Deze verbeteringen resulteren erin dat Edgecam 2015R1 van Vero Software nog altijd een High End CAM systeem is waardoor Metaalbewerkers wereldwijd concurrerend kunnen produceren.

Vero’s Strategic Product Director, Raf Lobato, verteld dat de ontwikkeling van waveform voorbewerken voor frezen nu heeft geresulteerd dat deze werkwijze nu ook beschikbaar is voor draaistrategieën.

Een aantal van de nieuwe en verbeterde functionaliteiten zijn in Edgecam 2015R1 zijn:

Waveform voordraaien: Gebaseerd op het succesvolle waveform patroon voor het voorfrezen wordt in Edgecam 2015R1 een nieuwe voordraaicyclus geïntroduceerd welke dit patroon gebruikt waardoor de gereedschapsbelasting constant gehouden wordt waardoor significant hogere voedingen toegepast kunnen worden. Daarnaast heeft een constante gereedschapsbelasting ook positieve invloed op de standtijden van de gereedschappen.

Ondersteuning voor meerdere opspanningen: De nieuwe versie introduceert verdere Workflow verbeteringen door meerdere opspanningen te ondersteunen in zowel de draai-  als freesomgeving. Dit houdt in dat het product, ruwdeel en opspanmiddel overgegeven kan worden naar een volgende reeks binnen hetzelfde bestand. Deze optie stimuleert het gebruik van één enkel ppf-bestand voor alle opspanningen van hetzelfde product.

Profielen – Aanpassen van de Ribbon*: De standaard Ribbon kan aangepast worden naar de eigen wensen van de gebruiker en deze kan vervolgens opgeslagen worden als een Profiel. Profielen kunnen geëxporteerd worden naar andere Edgecam installaties en gedeeld worden via het netwerk. Gebruikers kunnen hun eigen profiel aanpassen door tabbladen, knoppen en hulpprogramma’s (bijv. PCI macro’s) toe te voegen.

Edgecam Workflow Solids: Er zijn diverse nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de gratis solidmodeling module EWS. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om  een DXF of DWG tekening te importeren en deze te gebruiken om hier een 3D model van te genereren. Het is nu ook mogelijk om zowel inwendig- als uitwendigdraad te definiëren. Een aantal andere tijd besparende functies zoals Kopiëren, Verplaatsen en circulaire werkvlakken.

Draaderoderen: Het draaderoderen is nu ook beschikbaar in de Workflow interface van Edgecam 2015R1. Daarnaast is ook volledige machinesimulatie, inclusief ruwdeel en de mogelijkheid om een doorsnede te maken, beschikbaar voor het draaderoderen.

Draaien op freesbanken: Er is een nieuwe machine configuratie geïntroduceerd waardoor het mogelijk wordt om draaibewerkingen uit te voeren op een freesbank met volledige machinesimulatie.

Direct bewerken op 3D vlakken: Een ontwikkeling waar ATS EdgeIT nauw bij betrokken geweest is is het selecteren van vlakken en randen direct op een solid. De Contourfrees-, Parallelfrees-, Constante ruwheid-, Restnabewerk- en de Potloodfreescyclus zijn allemaal aangepast zodat het mogelijk is om vlakken op de solid aan te klikken om te bewerken waardoor het niet altijd meer nodig is om begrenzingen of features te gebruiken.

Graveercyclus: De nieuwe graveercyclus biedt de mogelijkheid om gemakkelijk teksten en logo’s te graveren. Deze cyclus kan gebruik maken van een groot aantal verschillende elementtypen zoals randen van de solid.

Optimaliseervolgorde voor Contourfrezen én Voorfrezen: Een optimaliseervolgorde is toegevoegd aan de contourfrees- en de voorfreescyclus waardoor de gebruiker meer controle krijgt over de gegenereerde gereedschapsbanen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld loze gereedschapsbanen minimaliseren door de volgorde waarop bepaalde regio’s bewerkt worden aan te passen.

Raf Lobato: Met de ondersteuningen voor meerdere opspanningen, waveform draaien, graveren, direct bewerken op 3d vlakken en draaderoderen biedt Edgecam 2015R1 mooie verbeteringen voor ieder wat wils.

* Voor de volledige functionaliteit is het noodzakelijk om een Advanced Customisation Licentie te hebben. Deze licentie is gratis, kosteloos zonder meerprijs via deze link te verkrijgen mits er een geldig onderhoudscontract is. Als het onderhoudscontract verloopt zal ook deze licentie komen te vervallen.