De nieuwe 2017R1 versie van Edgecam introduceert een zuil module voor het samenstellen van een zuil met meerdere vooraf geprogrammeerde onderdelen.

Een simpel dialoog maakt het mogelijk dat gebruikers vooraf geprogrammeerde onderdelen kunnen plaatsen op de gewenste locaties op een zuil of andere opspanmal met meerdere posities. Als de zuil is samengesteld zal Edgecam automatisch de bewerkingen samenvoegen en de bewerkingsvolgorde optimaliseren per gereedschap of index. De resulterende NC-code wordt uitgegeven in onderprogramma’s.

De Edgecam Brand Manager John Buehler: “deze nieuwe functie biedt immense tijdsbesparingen aangezien gebruikers niet meer handmatig de onderdelen hoeven in te voegen, samenvoegen en optimaliseren.”

Er zijn net iets minder dan 50 nieuwe en verbeterde functionaliteiten in Edgecam 2017R1 verspreid over draaien, frezen, draaderoderen, machineconfiguraties, en gebruiksgemak.

Onder de verbeteringen zit onder andere de mogelijkheid om via de Code Wizard een draaibank te voorzien van een lineaire turret zoals veel gebruikt wordt in langdraai automaten. De gereedschappen op dit type turret staan naast elkaar in de X, Y, of Z richting.

Radiale en axiale gereedschappen worden ook ondersteund in draaibanken met zowel één als twee spindels.

Een andere nieuwe mogelijkheid is om op een draaibank het materiaal te laten bewegen als de Z-as zoals heel gebruikelijk is bij langdraai automaten waarbij normaliter de lineaire turret geen Z-as heeft maar de Z-verplaatsing vanuit het materiaal komt.

Edgecam ondersteund al een aantal jaren tasten op freesbanken. Deze nieuwe versie introduceert dezelfde mogelijkheden voor draaien en draaifrezen. Zowel Renishaw als M&H tastcycli worden ondersteund op ISO besturingen. Gebruikers kunnen gebruik maken van 7 verschillende tastcycli welke allemaal volledig worden gesimuleerd in de simulator.

Een aantal verbeteringen op de achtergrond verbeteren niet alleen het selecteren en het oplichten van elementen als op solids wordt gewerkt, maar leveren ook winst op het gebied van snelheid. Deze verbeteringen zijn het resultaat van veel werk dat is gestoken in de interne motor van Edgecam en het upgraden naar OpenGL 3.3.

Het Opspanmiddelen bijwerken commando is verbeterd om ook de index bewegingen te optimaliseren. In het verleden kon een gebruiker een veilige indexeer locatie kiezen voor de gehele bewerkingsreeks. Edgecam 2017R1 heeft deze limitatie niet meer door automatisch alle indexeer bewegingen te controleren tegen het ruwdeel en de opspanmiddelen.

Een aantal verbeteringen die gedaan zijn in de Voorsteek cyclus bevat o.a. ondersteuning voor uitgave als machinecyclus. Een extra verbetering in de draaiomgeving is dat het merendeel van de draaicycli nu ook voorzien zijn van afbeeldingen. Dit is vooral van belang voor nieuwe en minder frequente gebruikers.

Gebruikers die regelmatig componenten invoegen hebben nu de mogelijkheid individuele reeksen te kunnen invoegen terwijl in eerdere versies alleen alle- of geen reeksen ingevoegd konden worden. Bovendien kan het CPL nu gemakkelijk via een dropdown menu gekozen worden.

Deze nieuwe versie bevat ook drie verbeteringen specifiek voor draaderoderen: transformatiestechnologie voor Fanuc en een Feature Finder voor draadgeometrie. De vorige versie introduceerde al de transformeer functie en in deze nieuwe versie is deze verder geëvolueerd om behalve transleren ook roteren en spiegelen te ondersteunen welke ook uitgegeven kunnen worden in onderprogramma’s. Deze versie heeft ook technologie voor Fanuc a-C600Ia.

De nieuwe draadgeometrie feature finder is vooral bedoeld voor gebruikers die gebruik moeten maken van 2D of 3D draadgeometrie CAD-data waardoor veel complexere contouren gemakkelijk gemaakt kunnen worden.

De noodzaak om ruwdeel te hebben om te kunnen simuleren is niet meer aan de orde door een vinkje in de instellingen. Dit vinkje zorgt ervoor dat als de simulator gestart wordt niet automatisch ruwdeel in de vorm van een blok wordt gemaakt maar in de vorm van de gebruikte solid. Dit is vooral geschikt in situatie waarbij enkel nabewerkingen en/of tastcycli worden geprogrammeerd.

Het contourfrezen is voorzien van drie verbeteringen. Snedeopdeling veiligheidsafstand op het tabblad Verbindingen geeft controle over de verbindingshoogte tussen de snedeopdelingen. De optie spiraalvormig heeft nu de mogelijkheid om de opschoonpassage over te slaan in bijvoorbeeld een doorlopende kamer. De optie Snede per toegift bij meerdere sneden biedt de mogelijkheid om eerst de dieptestappen uit te voeren alvorens naar binnen te stappen in plaats van andersom.

Verschillende nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd aan de Workflow interface en het planbord waardoor gereedschapsbanen sneller gegenereerd kunnen worden. Strategieën worden nu toegepast op zowel de hoofd- als subspindel in de draaiomgeving en ondersteunen nu ook de onderdeel overname. De opties voor de strategieën bieden nu ook de mogelijkheid om ruimen op te geven als gat nabewerking. Het feature bewerken commando heeft nu de mogelijkheid om het huidige gereedschap te gebruiken.

Het interactief nulpunt in de linkeronderhoek is voor draai CPL’s aangepast zodat deze duidelijk het verschil tussen draai- en freescpl’s weergeeft. Het opspanning venster laat nu 2 losse panelen zien één voor het uitlijnen en één voor de gehele setup (materiaal, bewerkingsomgeving etc..). Indien meerdere solids geopend zijn kunnen deze individueel worden verplaatst en geroteerd worden via ditzelfde venster.

Draai- en draaifrees combinaties ondersteunen nu net als het frezen de optie forceer verplaats naar wissel waardoor automatisch een verplaats naar wisselpositie kan worden geplaats als een nieuw gereedschap wordt gekozen.

Bij het aanmaken van nieuwe CPL’s is het nu mogelijk om het CPL te markeren als een span CPL of als machine nulpunt zodat onnodige CPL’s gefilterd kunnen worden tijdens het invoegen, indexeren of samenstellen van een zuil.