Updates aan bewerkingscycli, spanzuilen en 3D printcycli

Hexagon lanceerd de nieuwste EDGECAM software met een hele reeks aan verbeteringen

Associatieve gereedschapsbanen in de vlakfreescyclus, uitbreidingen op het parallelfrezen en geavanceerde overhang in 3D printen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van updates die in de nieuwste EDGECAM versie zijn geïntroduceerd.

Met de nieuwe 2020.1 release van EDGECAM zal ook de optionele CAD voor CAM Designer module het inmiddels verouderde Part Modeler vervangen. Designer biedt mogelijkheden in ontwerpen tot het aanpassen en repareren van bestaande 3D CAD modellen. EDGECAM Designer is de ultieme oplossing om geometrie te optimaliseren en door te geven naar CAM.

EDGECAM Designer

Meer dan 50 verbeteringen zijn doorgevoerd in Designer. De 3 belangrijkste zijn:

  • De mogelijkheid om oppervlakteruwheid en toleranties toe te voegen aan modellen en vlakken met het nieuwe Surface Attributes commando. EDGECAM leest deze informatie en voegt deze informatie toe aan de features, deze informatie kan gebruikt worden in bijvoorbeeld Strategy Manager.
  • De krachtige nieuwe Edit Boundry optie voor het aanpassen van getrimde vlakken rechtstreeks op een plaatdeel of solid zonder de noodzaak van het afleiden van oppervlakken of randen.
  • Een volledige nieuwe look and feel voor het Auto-constrained surface commando helpt bij het snel creëren van complexe oppervlakken.

3D printcycli

EDGECAM 2020.1 verbeterd de overhang optie in het 3D parallel printen. De gebruiker kan nu een hoek voor de maximale overhang opgeven.

John Buehler, de EDGECAM Product Manager, zegt hierover:

“Dit is noodzakelijk omdat verschillende materialen en processen een verschillende negative material build-up nodig hebben om de gewenste eindvorm te bereiken. Indien de overhang te groot is kan deze worden gecompenseerd met de maximale overhang hoek, de hoek in het model wordt dan in feite over-ruled.”

Daarnaast is ook het begrenzingsbeheer, welke al beschikbaar waren bij het frezen, toegevoegd aan het 3D printen.

Afbraamcyclus

Deze nieuwe release bevat een 5-tal grote verbeteringen aan de afbraamcyclus welke eerder alleen in het contourfrezen waren geïmplementeerd.
Er is meer gereedschapsbaan controle dankzij de mogelijkheden om een Z-toegift en Snedeopdeling op te kunnen geven.

Eerder was het bij zwaardere snijcondities noodzakelijk om meerdere afbraamcycli te programmeren. Nu kan de gebruiker gemakkelijk een snedeopdeling opgeven, hiermee worden niet alleen meerdere banen gegenereerd maar het komt ook de standtijd van het gereedschap ten goede.

Zes hoek strategieën zijn ook toegevoegd, hierdoor heeft de gebruiker meer controle over de vorm van de gereedschapsbaan bij uitwendige hoeken.

De introductie van Pad optimaliseren en bandbreedte maakt het mogelijk om bewerkingstijd te minimaliseren door de volgorde van de gereedschapsbanen te optimaliseren.

Vlakfrezen aanloop en ruwdeel opties

“Associatieve gereedschapsbanen zijn vitaal voor het programmeren voor productie, aanpassingen aan CAD modellen kunnen veel tijd kosten voor CAM”

aldus John Buehler.

“EDGECAM 2020.1 minimaliseert dit soort vertragingen door de vlakfreescyclus te voorzien van ruwdeel associativiteit. Indien het product of het ruwdeel veranderd van vorm zal de cyclus automagisch de XY- en Z-afstanden corrigeren.”

Tijdens het inlopen is het nu ook mogelijk om op het horizontale vlak in te lopen met een radius waardoor de krachten op het gereedschap afnemen en de standtijd dus toeneemt.

Banen verlengen bij parallelfrezen

De gereedschapsbanen van het parallelfrezen kunnen vanaf deze versie verlengt worden. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met die van het contourfrezen.

Verlengingen volgen de richting van de sneden en worden uitgevoerd in de primaire richting waardoor de banen worden uitgerekt wat een betere oppervlakteruwheid tot gevolg heeft. Ook biedt het hiermee de mogelijkheid om rekening te houden met een ruwdeel overmaat.

Voorsteekcyclus

De voorsteekcyclus heeft al geruime tijd de mogelijkheid om iedere x sneden te stoppen voor het verwijderen van lintspanen en het controleren van de snijplaat. In deze versie komt daar ook bij dat de cyclus iedere x minuten kan stoppen. Zeker bij lange sneden in hard materiaal kan het voorkomen dat de standtijd van de snijkant minder is dan één snede.

Het gereedschap trekt terug naar de terugtrek positie als de opgegeven snijtijd is bereikt. EDGECAM zal automatisch een stopcommando in het programma invoegen waardoor de machinebediener het gereedschap en product kan inspecteren alvorens door te starten.

Ruwdeel  associativiteit voor nasteken

De nasteekcyclus heeft nu ook de mogelijkheid om rekening te houden met het ruwdeel.

Oppervlakte ruwheden vanuit EDGECAM Designer

Oppervlakte ruwheden opgegeven in EDGECAM Designer worden nu doorgegeven aan de draaicycli.

Revolverkoppen op draaibanken

Turrets met halve stappen worden in EDGECAM 2020.1 nu ook volledig ondersteund. Dit betreft turrets waarbij de turret behalve hele stappen ook halve stappen ondersteund.
Gewoonlijk is een 24 stations turret als volgt genummerd: 1, 13, 2, 14, 3, 15, etc. De simulator laat nu ook de gereedschappen op de halve posities op de correcte locatie zien. Dit is met name belangrijk in situaties waarbij gereedschappen dicht bij het ruwdeel, spanmiddel en onderdeel komen.

Spanzuil manager

De spanzuil manager is geëvolueerd in een zeer krachtig gereedschap voor het samenstellen van spanzuilen. Deze nieuwe release introduceert twee verbeteringen met betrekking tot het gebruik van elk gereedschap in de vorm van 2 nieuwe sorteer opties.
De optie Per gereedschap dan per vlak optimaliseert per gereedschap en daarna nogmaals per indexatie, en daarnaast zal de optie Per vlak en dan per gereedschap eerst optimaliseren per indexatie en daarna per gereedschap.

Iedereen die gebruik maakt van meerdere onderdelen en meerdere bewerkingsreeksen zal zien dat de snelheid van de spanzuil software almede het sorteren van de bewerkingen verbeterd is.