EDGECAM 2023.1 

Er is een breed scala aan nieuwe verbeteringen aangebracht in EDGECAM 2023.1, die de productiviteit van de gebruiker verhogen door snellere gereedschapsbanen te genereren en werkprocessen te optimaliseren. 

  • Voorkomen van botsingen met houder. 
  • Geavanceerde 5-assige afbraamcyclus. 
  • Spanzuil manager. 
  • Draadfrezen. 
  • Verbeteringen in de configuratie van machines. 
  • Stel automatisch ruwdeel en spanmiddel attributen in vanuit DESIGNER. 
  • Waveform voorbewerken – meerdere verbeteringen. 
  • Waveform draaien. 
  • Voorsteken. 
  • Machine simulatie. 

Zes assige machine ondersteuning
Inspelend op de eisen van de steeds veranderende wereld van machinebouwers, verbetert EDGECAM 2023.1 zijn ondersteuning voor zes-assige freesmachines, door nu een derde roterende as op te nemen. EDGECAM 2023.1 ondersteunt nu twee assen in de roterende kop plus één as op een roterende tafel.

Dit houdt in dat 3+2-bewerkingen mogelijk zijn, evenals complexe 5-assige simultaanfrezen worden nu ondersteund.


De opdrachten “roterende assen selecteren” als “index verplaatsen” zijn verbeterd om specifieke asbesturing te bepalen.


Waveform voorbewerken cyclus prestatieverbetering

Het verkorten van de rekentijd door de cyclus te verbeteren, heeft geleid tot een productiviteitsverhoging bij het werken met de waveform-voorbewerkingscyclus in EDGECAM 2023.1. Ongeacht of u op draadmodel of met een solid werkt, kan de snelheid van de berekeningen oplopen tot wel 40%.

Automatische botsingsdetectie voor radiale gaten

De mogelijkheid om botsingen automatisch te verwijderen, is uitgebreid met het boren van radiale gaten. Voorheen werd dit geïmplementeerd voor vlakke (planaire) gaten. Geactiveerd met het commando spanmiddelen bijwerken, vermijdt de gatencyclus nu botsingen met het spanmiddel, bij het boren van radiale gaten en wordt er een bericht naar het feedbackvenster geschreven met het aantal gaten dat niet is bewerkt.

Deze verbetering bespaart tijd bij het voorbereiden van de CAM-instructies, aangezien handmatige controle nu niet meer nodig is.


‘Eiland’ toegift beschikbaar in de voorbewerkingscyclus

EDGECAM 2023.1 introduceert nieuwe ‘Boss offsets’ in de voorbewerkingscyclus.
De verbetering is beschikbaar voor zowel solid als draadmodellen geometrie en is specifiek gericht op ‘geneste kamers’.

Gebruikers besparen tijd, doordat ze geen extra cycli met verschillende offsets hoeven te creëren. Een typische toepassing zou zijn op dunwandige kamers, waar een specifieke offset moet worden gehandhaafd, maar andere feautures een andere offset zou kunnen hebben.


B-as contour draaien vloeiings-factor

Na te hebben geluisterd naar feedback van klanten, introduceert EDGECAM 2023.1 een nieuwe aanpassings- mogelijk voor de B-as contourcyclus. Draaiers kunnen nu de opdracht “vloeiings- Factor” gebruiken, om de bewegingen van de B-as tijdens het nadraaien verder te regelen. Voorheen kon de cyclus grote bewegingen op de lineaire as en buitensporige fluctuaties van de B-as (roterende) assen genereren. Dit kan leiden tot mogelijke slijtage van gereedschapsmachines en een slechtere oppervlaktestructuur.

De ‘vloeiings-factor’ zal de bewegingen dempen. Dit door de NC-code verfijnen door het aantal tussenliggende punten in de gereedschapsbaan te verminderen.

Nasteken cyclus en feature zoeken verbeteringen

EDGECAM 2023.1 heeft zijn draai features zoeken-mogelijkheid verbeterd, bij het maken van features van complexe solid modellen. Voorheen kon de resulterende functie alleen worden gemaakt, door een fijnere tolerantie te gebruiken. Echter zorgde voor een langere rekentijd om de feature te kunnen maken.

Gebruikers zullen nu ontdekken dat modellen met dezelfde eigenschappen, sneller features kunnen bevatten, door deze te creëren met het gebruik van standaardtoleranties.


De nasteekcyclus is verbeterd, zodat gebruikers nu het nasteken kunnen maken met een beitel van dezelfde breedte. Voorheen was dit alleen mogelijk door diverse CAM-instructies aan te passen, waardoor de programmeertijd toenam.


Voordraaicyclus SWARF verbetering

EDGECAM 2023.1 heeft zijn ondersteuning voor de SWARF-besturingsfunctie uitgebreid. Gebruikers kunnen nu invloed uitoefenen op de manier waarop gereedschapsbanen naar de ‘parkeerpositie’ beweegt, door een as te bevriezen. Bij lang gedraaide assen is het bijvoorbeeld wenselijk om het gereedschap alleen in de X-as weg te trekken. Zo blijft het gereedschap stationair in de Z-as, wat een aanzienlijke cyclustijdbesparing oplevert.

Verbeteringen van de afbraam- en rest nabewerken-cyclus

De ‘optimaliseer’ strategie wordt door EDGECM 2023.1 nauwkeuriger ondersteund. Voorheen dwong een combinatie van verbindings-instellingen en componentvorm de gereedschapsbaan, om een andere strategie te volgen. Dit wat onvermijdelijk leidde tot een langere cyclustijd.

Een ander voorbeeld van een door de klanten gevraagd verbeteringsverzoek, is de ondersteuning voor radiusfrezen bij het gebruik van de afbraam cyclus. Voorheen bood de cyclus alleen ondersteuning voor puntboren of conische gereedschappen. In bepaalde gevallen zou het wenselijk kunnen zijn, om met een radiusfrees af te kunnen bramen.


Voordraai cyclus schakel botsingscontrole uit

EDGECAM 2023.1 introduceert nog een andere tijdbesparende verbetering in de draaiomgeving. Gebruikers kunnen nu de houder-botsingscontrole uitschakelen bij gebruik van de cyclus voordraaien.

Grote componenten met complexe gereedschapshouders kan de rekentijd lang maken, door het algoritme voor de botsingscontrole van EDGECAM. Indien de gebruiker van te voren weet dat de gereedschapsbaan al veilig is, kan de botsingscontrole van de houder worden verwijderd. Dit zodat  de berekening van de cyclustijd wordt versneld.